Namen projekta je:

• boljšati sodelovanje starejših od 65 in mlajših od 25 let na področju medgeneracijskih športnih aktivnosti;
• boljšati zavedanje in zmožnosti zaposlenih na področju športa glede organizacije/izvajanja medgeneracijskih športnih dejavnosti;
• boljšanje zavedanja starejših in mlajših državljanov o pomenu telesne dejavnosti, zdravega življenja in dejavnega staranja;
• boljšanje dostopa starejših nad 65 let do športnih dejavnosti in ustreznih informacij;
• krepitev fizičnih veščin, socialnih veščin, samospoštovanja in krepitev psiholoških, kognitivnih veščin ter boljšanje splošnega počutja starejših od 65 let in mlajših od 25 let;
• uveljavljanje koncepta in prednosti medgeneracijskih športov pri ustreznih deležnikih, akterjih in odločevalcih na področju športa, zdravega življenja in dejavnega staranja;


Trajanje: januar 2021 – december 2022

Projekt je deležen finančne podpore programa Erasmus+ Šport 2019. Projekt izvajajo ANCE, Active Bulgarian Society, CSC Danilo Dolci, Budapest Association for International Sports in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

O projektu

Starejši v Evropi na splošno živijo dlje, ob tem pa se spoprijemajo s številnimi negativnimi pojavi kot so osamljenost in odmaknjenost od družbe. Širom Evrope naletimo tudi na zaskrbljujoče podatke, ki kažejo, da mladi vse bolj privzemajo sedeč slog življenja, se ne gibljejo dovolj, saj večino časa preživijo pred zasloni računalnikov ali na prenosnih telefonih.


Cilji projekta

Projekt se ukvarja z vprašanjem osamljenosti in odmaknjenosti starejših od družbe, pa tudi s sedečim slogom življenja in pomanjkanjem gibanja starejših nad 65 let v Evropi. Projektni partnerji v ta namen promovirajo dejavno in zdravo staranje. Namen projekta je tudi spodbujanje participacije v športu in telesnih dejavnostih.


Dobri učinki projekta

Izboljšana solidarnost med generacijami pomaga delovati v smeri evropskega cilja, to je promoviranje dejavnega in zdravega staranja ter ustvarjanja starejšim prijaznih okolij. To pomaga ljudem vseh starosti, da so v pomoč drug drugemu in pomaga trajnemu obstoju evropskih družb.


Potek projekta

Projekt se pričenja v januarju 2021 in se konča v decembru 2022. Partnerji bodo sprva opravili terensko raziskavo, potem pa bodo razvili program za krepitev zmožnosti. Izvedli bodo medgeneracijske športne dogodke v športnih klubih. Nazadnje bodo razvili spletno platformo.