ANCE (Együttműködő szakértők athéni hálózata)

A végrehajtás helye szerinti ország: Görögország

Az Ance egy 1996-ban alapított nonprofit, nem kormányzati szervezet. A szervezet küldetése a kevésbé privilegizált személyek (migránsok, menekültek, gyermekek, nők, fogyatékkal élők, munkanélküliek stb.) gazdasági és társadalmi szerepvállalásának támogatása az egyenlőtlenségek csökkentése, az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és tájékoztatáshoz való hozzáférésük, valamint jobb egészségügyi feltételek biztosítása révén. Az ANCE a társadalmi befogadás és integráció, a kiszolgáltatott csoportok támogatása és a fenntartható fejlődés területén uniós projekteket és technikai segítségnyújtási projekteket tervez és hajt végre. 

Az ANCE tapasztalattal bír a kapacitásfejlesztéssel, a műszaki és szakképzéssel, a fenntartható fejlődéssel és a technikai segítségnyújtással kapcsolatos projektek irányításában és végrehajtásában. Összességében az ANCE nemzetközi szinten több mint 80 projektet hajtott végre az EU-ban, az ENPI-ben, az ázsiai országokban és a csatlakozás előtt álló országokban. Az Ance tagja az Anna Lindh Euro-mediterrán Alapítvány a Kultúrák közötti párbeszédért (ALF) görög nemzeti hálózatának és az Európai Polgári Fórumnak (27 európai ország több mint 100 egyesületéből és nem kormányzati szervezetéből álló transznacionális hálózat).

ABS (Aktív Bolgár Társadalom)

A végrehajtás helye szerinti ország: Bulgária

Az ABS egy ifjúsági szervezet, amelyet a képzelőerő felhasználásával hoztak létre, hogy friss és pozitív ötletekkel javítsa a környezetet. Ami megszilárdítja a csapatot, az a szenvedélyük, hogy az európai mobilitási és képzési programokon keresztül bevonják a fiatalokat a társadalmi életbe. Figyelembe véve, hogy az állampolgárok polgárok együtt megteremthetik a következő generációk alapjait a személyes, társadalmi és szakmai fejlődéssel, az Active Bulgarian Society (ABS) elsősorban a bolgár és külföldi ifjúsági szervezetekkel való együttműködésre összpontosít a fenntartható fejlődés, az oktatás, a kultúra, az ifjúsági kérdések terén az eurointegrációs folyamat keretében folytatott tapasztalatcsere, valamint az uniós tagállamok és a tagjelölt országok fiataljai közötti párbeszéd előmozdítása érdekében. Az ABS projekteket szervez az önkéntesség, a fenntartható fejlődés, az ifjúsági vezetés, a vállalkozói szellem, az aktív polgári szerepvállalás, a sportmódszertanon keresztül történő oktatás, a kultúrák közötti párbeszéd, az emberi erőforrások kezelése és egyéb területeken. 

Az ABS székhelye Blagoevgradban található, és sikeresen együttműködik a helyi közintézményekkel, egyetemekkel, más helyi és külföldi nem kormányzati szervezetekkel, főként a nem formális és informális oktatás, valamint a fiatalok aktív részvétele terén.

BAIS (Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért)

A végrehajtás helye szerinti ország: Magyarország

A BAIS egy önkéntes alapú, ifjúsági vezetésű nonprofit szervezet, amelynek küldetése a testmozgás, az aktív életmód, az interkulturális megértés, a tolerancia és a részvétel előmozdítása a nem formális oktatás révén. A szervezet elsődleges célja a testmozgás, az egészséges életmód és az alulról szerveződő sporttevékenységekben való részvétel előmozdítása a fiatalok körében, származásuktól és társadalmi helyzetüktől függetlenül. Célcsoportjuk közé tartoznak a nemzetközi és magyar hallgatók, a fiatal szakemberek és általában a fiatalok. Sport/szabadidős tevékenységek, ifjúsági   csereprogramok és képzések szervezése révén céljuk, hogy lehetőségeket teremtsenek a fiatalok számára, és megerősítsék egymás kölcsönös megértését és barátságát. A szervezet másodlagos célja, hogy összekapcsolja a helyi sportklubokat és az alulról szerveződő kezdeményezéseket a budapesti nemzetközi közösséggel, és tájékoztatást nyújtson a városban zajló sporteseményekről.. 

A szervezet erős nemzetközi kapcsolatokkal és jelentős nemzetközi projekt menedzsment tapasztalattal rendelkezik. A sportot társadalmi fejlesztési célokra használják, illetve a társadalmi befogadás, a szolidaritás, a kölcsönös megértés és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítására törekszenek a sporton keresztül. Számos Erasmus+ által finanszírozott nemzetközi ifjúsági csereprogramban és képzésen vettek részt. 

SCS Danilo Dolci

A végrehajtás helye szerinti ország: Olaszország

A „Danilo Dolci” Kreatív Fejlesztési Központ egy nonprofit szervezet, amelyet fiatalok és felnőttek alkotnak. A szervezet fő érdeklődési területe az oktatás. A szervezet a nagy pacifista Danilo Dolci és munkatársainak oktatási és munkatapasztalatából született, akik Trappetóban és Partinico-ban, két Palermo közelében lévő kisvárosban és Szicíliában dolgoztak. 

Napjainkban a szervezet fő céljai a következők: 

  1. Danilo Dolci életének és munkájának terjesztése; 
  2. A gyermekek, fiatalok és felnőttek oktatásának előmozdítása a kölcsönös maieutikus megközelítés révén; 
  3. A kölcsönös maieutikus megközelítés előmozdítása az iskolákban és nemzetközi szinten; 
  4. Oktatás a békére és az erőszakmentességre; 
  5. A csoportos munka oktatása a kulturális, társadalmi és állampolgári támogatás eszközeként; 
  6. Az aktív polgári szerepvállalás és a részvételen alapuló demokrácia előmozdítása a fiatalok között; 
  7. Előmozdítani a mindenki számára adott alulról szerveződő részvételt a fejlődésben. 

Szlovén Harmadik Korú Egyetem – U3A

A végrehajtás helye szerinti ország: Szlovénia

A szervezetet 1984-ben alapította önkéntes alapon két egyetemi tanár, akik szakemberek az andragógia és a felnőttoktatás terén. A Szlovén Harmadik Korú Egyetem egy ernyőszervezet és országos hálózat, jelenleg 52 harmadik korú egyetemmel. A szervezet kutatást végez, felnőtt és idősebb felnőttoktatást folytat (személyes fejlődés, önkéntes munka, társadalmi befogadás és aktív polgári szerepvállalás céljából), nemzedékek közötti (idősebb generációk) tanulás és alkalmanként olyan társadalmi gyakorlatok felállításával, amelyek idősebb tanulók aktivistáit, „szociológusait” támogatják.

A Szlovén Harmadik Korú Egyetem jellemzően egy multiplikátor, ami új önkéntes szereplőket hozott be az oktatásba az élet későbbi szakaszában Szlovéniában (könyvtárak, múzeumok, kórházak, botanikus kertek, nem kormányzati szervezetek). A szervezet tagjai konzultatív szerepet töltöttek be a nemzeti és európai szervezetekben (Idősek Európai Platofrmja, ENSZ, Európai Bizottság). A Szlovén Harmadik Korú Egyetem bevezette az idősebb felnőttoktatás elméletét és gyakorlatát. A Szlovén Harmadik Korú Egyetem több mint három évtized alatt részt vett számos bilaterális (MATRA) és 28 uniós projektben, melyek az idősekkel és problémáikkal foglalkoztak. A szervezet alapító tagja az ECIL-generációk közötti oktatási hálózatnak, a DANET nemzetközi egyesületnek, az ulmi Duna Networkers for Europe-nak és a Civil Társadalmi Fórumnak. A Szlovén Harmadik Korú Egyetem számos nemzeti és nemzetközi konferenciát és szemináriumot szervez az idősek kérdéseivel és oktatásával kapcsolatban.