ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)

Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα

Η ANCE είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996. Η αποστολή του οργανισμού είναι να υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των λιγότερο προνομιούχων (μετανάστες, πρόσφυγες, παιδιά, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι κ.λπ.) μέσω της μείωσης των ανισοτήτων και εξασφάλιση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στις πληροφορίες, καθώς και σε καλύτερες συνθήκες υγείας. Η ANCE σχεδιάζει και υλοποιεί έργα της ΕΕ και έργα τεχνικής βοήθειας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η ANCE έχει εμπειρία στη διαχείριση και την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη ανάπτυξη ικανοτήτων, την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τεχνική βοήθεια. Συνολικά, σε διεθνές επίπεδο, η ANCE έχει υλοποιήσει περισσότερα από 80 έργα σε χώρες της ΕΕ, του ΕΝΡΙ, της Ασίας και των προ-ενταξιακών χωρών. Είναι μέλος του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για το Διάλογο μεταξύ Πολιτισμών (ALF) και του Εuropean Civic Forum (ένα διεθνές δίκτυο με περισσότερες από 100 ενώσεις και ΜΚΟ σε 27 χώρες της Ευρώπης).

ABS (Active Bulgarian Society)

Χώρα υλοποίησης: Βουλγαρία

Η οργάνωση ΑBS είναι ένας οργανισμός νεολαίας που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τη φαντασία για να βελτιώσει το περιβάλλον με φρέσκες και θετικές ιδέες. Αυτό που σταθεροποιεί την ομάδα είναι το πάθος τους να αναλάβουν πρωτοβουλία και να εμπλέξουν τους νέους στην κοινωνική ζωή, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας και κατάρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι μαζί οι πολίτες μπορούν να θέσουν τα θεμέλια των επόμενων γενεών με προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη η ABS επικεντρώνεται κυρίως στη συνεργασία με βουλγαρικές και ξένες οργανώσεις νέων για την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας, σε ζητήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρω-ολοκλήρωσης, προώθησης του διαλόγου μεταξύ νέων από κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες χώρες Η ABS οργανώνει έργα σχετικά με τον εθελοντισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηγεσία των νέων, την επιχειρηματικότητα, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας του αθλητισμού, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και άλλα. 

ABS is based in Blagoevgrad and cooperates successfully with the local public institutions, universities, other local and foreign NGOs mainly in the field of non-formal and informal education and active youth participation.

BAIS (Budapest Association for International Sport)

Χώρα υλοποίησης: Ουγγαρία

Η οργάνωση BAIS είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πρωτοβουλία νέων με αποστολή την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, του ενεργού τρόπου ζωής, της διαπολιτισμικής κατανόησης, της ανοχής και της συμμετοχής μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ο πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι να προωθήσει τη σωματική δραστηριότητα, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης μεταξύ των νέων, ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τους κατάσταση. Η ομάδα-στόχος της περιλαμβάνει Ούγγρους και ξένους φοιτητές, νέους επαγγελματίες και γενικά νέους. Μέσω της διοργάνωσης αθλητικών/ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ανταλλαγής νέων και υλοποίησης μαθημάτων κατάρτισης στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους και στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και φιλίας μεταξύ τους. Ο δευτερεύων στόχος του οργανισμού είναι να συνδέσει τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και τοπικές πρωτοβουλίες με διεθνείς που ζουν στη Βουδαπέστη και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη. 

Ο οργανισμός έχει ισχυρές διεθνείς σχέσεις και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών έργων. Χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για σκοπούς κοινωνικής ανάπτυξης, προώθησης της κοινωνικής ένταξης, αλληλεγγύης, αμοιβαίας κατανόησης και την ενεργό πολιτειότητα μέσω του αθλητισμού. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ανταλλαγές νέων και σεμινάρια κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το Erasmus +. 

SCS Danilo Dolci

Χώρα υλοποίησης: Ιταλία

Το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης  Danilo Dolci είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από νέους και ενήλικες. Το κύριο πεδίο ενδιαφέροντος του οργανισμού είναι η εκπαίδευση. Η οργάνωση γεννήθηκε από την εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία του μεγάλου ειρηνιστή Danilo Dolci και των συνεργατών του που λειτουργούσαν στο Trappeto και το Partinico, δύο μικρές πόλεις κοντά στο Παλέρμο και σε όλη την περιοχή της Σικελίας. 

Σήμερα οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι: 

  1. Η διάδοση της ζωής και το έργο του Danilo Dolci. 
  2. Η προώθηση της εκπαίδευσης σε παιδιά, νέους και ενήλικες μέσω της αμοιβαίας μαιευτικής προσέγγισης.
  3. Η προώθηση της αμοιβαίας μαιευτικής ς προσέγγισης στο σχολικό πλαίσιο και σε διεθνές επίπεδο.
  4. Η εκπαίδευση για την Ειρήνη και τη μη βία. 
  5. Η εκπαίδευση στην ομαδική εργασία ως εργαλείο πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής προώθησης. 
  6. Η προώθηση της ενεργού πολιτειότητας και της συμμετοχικής δημοκρατίας μεταξύ των νέων. 
  7. Η προώθηση της βασικής συμμετοχής όλων στην ανάπτυξη. 

Slovenian Third Age University – U3A

Χώρα υλοποίησης: Σλοβενία

Ιδρύθηκε το 1984 σε εθελοντική βάση από δύο καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το Slovenian Third Age University είναι ένας οργανισμός ομπρέλα και ένα πανεθνικό δίκτυο 52 πανεπιστημίων τρίτης ηλικίας. Επιδιώκει την έρευνα, προσφέρει εκπαίδευση ενηλίκων και ηλικιωμένων (για προσωπική ανάπτυξη, εθελοντική εργασία, κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή στα κοινά), προσφέροντας δεγενεακή μάθηση (παλαιότερες γενιές) και περιστασιακά κοινωνικές πρακτικές καθιστώντας τους ηλικιωμένους μαθητές σε ακτιβιστές, «κοινωνιολόγους» και υποστηρικτές.

Το Slovenian Third Age University είναι τυπικά ένας πολλαπλασιαστής που φέρνει νέους εθελοντές στην εκπαίδευση μεγαλύτερων ηλικιών στη Σλοβενία ​​(βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία, βοτανικοί κήποι, ΜΚΟ). Τα μέλη του εχουν συμβουλευτικό ρόλο σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (AGE Platform Europe, UN, European Commission). Το Slovenian Third Age University εισήγαγε τη θεωρία και την πρακτική της εκπαίδευσης των ηλικιωμένων. Πάνω από τρεις δεκαετίες το Πανεπιστήμιο της Σλοβενικής Τρίτης Ηλικίας έχει συμμετάσχει σε έναν σημαντικό αριθμό διμερών (MATRA) έργων και σε 28 έργα της ΕΕ, όλα στον τομέα των ηλικιωμένων και των θεμάτων τους. Είναι ιδρυτικό μέλος του ECIL-διαγενεακού εκπαιδευτικού δικτύου, της διεθνούς ένωσης DANET, του Danube Networkers for Europe με έδρα το Ulm και του Civil Society Forum. Διοργανώνει αρκετά εθνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στον τομέα που αφορούν θέματα και εκπαίδευση των ηλικιωμένων κ.λπ..