Проектът е специално създаден за:

• Подобряване на участието и сътрудничеството в спортните дейности между хора на възраст над 65 год. и младежи под 25 год.
• Повишаване на осъзнатостта и капацитета на спортните професионалисти при организирането / изпълнението на спортни дейности между поколенията.
• Повишаване на важността на физическата активност, здравословния начин на живот и “активното стареене” сред по-възрастните и по-младите граждани.
• Увеличаване достъпа на хора над 65 години в спортните дейности и до съответната информация.
• Укрепване на физическите умения, социалните умения, самочувствието и психологическите умения, когнитивните умения на възрастните (65+) и на младежите (до 25 год.).
• Насърчаване на концепцията и ползите от спорта между поколенията до съответните заинтересовани страни, участници и политици в областта на спорта, здравословен начин на живот и активно остаряване.


Проектът започна 1 януари 2021 г. и приключва декември 2022 г. Финансиран е по Програма Еразъм+ Спорт и се изпълнява от: ANCE, ABS, CSC Danilo Dolci, BAIS и .U3A.

За проекта

Докато възрастните хора в Европа обикновено живеят по-дълго в сравнение с предишните поколения, те също са склонни да се сблъскват с множество недостатъци, като самотата и изолацията. В Европа също има тревожни данни, които показват, че младите хора водят заседнал начин на живот, както и страдат от липса на редовно движение поради количеството време, прекарано пред компютъра и мобилния телефон.


Какви са нашите цели? 

Проектът има за цел да се справи с предизвикателствата на самотата, изолацията, както и проблемите, свързани със заседналия начин на живот и липсата на движение на възрастни хора (65+) в Европа чрез насърчаване на активното и здравословно стареене. Той възнамерява да насърчи участието в спорта и физическата активност.


Какви са ползите от този проект?

Засилената солидарност между поколенията може да помогне на целта на ЕС за насърчаване на активният растеж, а създаването на благоприятна за възрастта среда, която прави естествено хората от всички възрасти да се срещат и подкрепят взаимно, е предпоставка за гарантиране на устойчивостта на европейските общества.


Как ще се развие този проект?

Проектът започна януари 2021 г. и приключва декември 2022 г. Партньорите първо ще направят полеви изследвания, след това ще разработят програма за изграждане на капацитет и пилотни спортни събития между поколенията в спортните клубове. Накрая, те ще разработят онлайн платформа.